Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 
Hôm nay: ngày 21 / 9 / 2021

14 giờ 00: Nội dung: Đoàn Lãnh đạo tỉnh và các Sở ban ngành trao quà Trung thu cho các cháu bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thành phần: Ban Giám đốc; Các khoa, phòng liên quan. Địa điểm: Hội trường tầng 2.

15 giờ 00: Nội dung: Gặp mặt đoàn thầy thuốc tình nguyện của bệnh viện tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho TP. Hồ Chí Minh. Thành phần: Ban Giám đốc; các khoa, phòng liên quan. Địa điểm: Hội trường tầng 2.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.