Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! CB,VC Bệnh viện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!" (27/4/2017-27/4/2018)
ngày 27/4/2018:

13 giờ 30: Giám đốc bệnh viện Trịnh Văn Mạnh tham dự buổi họp kết luận khám giám định bệnh tật liện quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học tại Trung tâm Giám định Y khoa

14 giờ 00: Họp Hội đồng Người bệnh cấp Bệnh viện

Hôm nay: ngày 26 / 4 / 2018

14 giờ 00: Giám đốc bệnh viện Trịnh Văn Mạnh họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Y tế tại Sở Y tế


Cán bộ, viên chức Bệnh viện nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, thân thiện.