Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! CB,VC Bệnh viện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!" (22/4/2017-22/4/2019)
ngày 22/4/2019:

07 giờ 30: Nội dung : Tập huấn về phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm cho các đơn vị Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố thuộc miền Bắc. Thành phần : + Phòng Kế hoạch tổng hợp + Phòng Công nghệ thông tin Địa điểm : Hội trước 3C, Khách sạn Khăm Quàng Đỏ - 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

ngày 23/4/2019:

07 giờ 30: Nội dung : Tập huấn về phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm cho các đơn vị Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố thuộc miền Bắc. Thành phần : + Phòng Kế hoạch tổng hợp + Phòng Công nghệ thông tin Địa điểm : Hội trước 3C, Khách sạn Khăm Quàng Đỏ - 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

13 giờ 30: Nội dung : Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 Địa điểm : Hội trường tầng 3 Thành phần: BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc, đại diện BCH Công đoàn, đại diện BCH Đoàn Thanh niên, Trưởng, phó các khoa, phòng, Điều dưỡng trưởng, Bác sĩ chính.

Hôm nay: ngày 21 / 4 / 2019


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.