Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
ngày 30/6/2018:

07 giờ 30: Khám sức khỏe Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

ngày 1/7/2018:

07 giờ 30: Khám sức khỏe Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Hôm nay: ngày 24 / 6 / 2018

07 giờ 30: Khám sức khỏe Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

08 giờ 00: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tổ chức khám lưu động năm 2018 tại 02 xã: Thanh Lâm, Đạp Thanh (Huyện Ba Chẽ).


Cán bộ, viên chức Bệnh viện nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, thân thiện.