Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Hôm nay: ngày 1 / 4 / 2020

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC (1/4/1990-1/4/2020)Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.