Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Hôm nay: ngày 22 / 9 / 2017

07 giờ 30: Thông qua mổ với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức qua hệ thống telemedicine. Địa điểm: hội trường tầng 3 khu nhà điều hành.

09 giờ 00: Làm việc với đoàn khảo sát của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương, Nội dung: Đánh giá cơ sở vật chất nhân lực và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Bệnh viên vệ tinh giai đoạn 2016 - 2020. Tại hội trường tầng 2 khu nhà điều hành.


Cán bộ, viên chức Bệnh viện nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, thân thiện.