Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001-28/6/2019)
ngày 28/6/2019:

13 giờ 30: Nội dung: Thực hiện khám lưu động trong 03 ngày (từ 28/06/2019 đến 30/06/2019) tại xã Hòa Lạc,Ka Long (Móng Cái)

14 giờ 30: Nội dung: Dự Lễ kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ Thành phần: Giám đốc Bệnh viện Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay: ngày 27 / 6 / 2019


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.