Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 
Hôm nay: ngày 3 / 3 / 2024

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3/3/1959-3/3/2024)     ---    NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3/3/1989-3/3/2024)Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.