Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG TW ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY ĐẢNG (18/10/1930-18/10/2018)
ngày 18/10/2018:

07 giờ 30: Khám sức khỏe Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

07 giờ 30: Khám sức khỏe Ngân hàng Đông Á.

15 giờ 00: Tập huấn Thông tư 16/2018/TT-BYT Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Đối tượng tham dự: Bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên Bệnh viện. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - khu nhà Điều hành.

ngày 19/10/2018:

15 giờ 00: Tập huấn Thông tư 16/2018/TT-BYT Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Đối tượng tham dự: Bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên Bệnh viện. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - khu nhà Điều hành.

ngày 21/10/2018:

07 giờ 00: Khám sức khỏe Công ty TNHH y học Phúc Thanh.

ngày 25/10/2018:

07 giờ 30: Khám sức khỏe Công ty Cổ phần Khử trùng và Giám định sản phẩm FCC.

07 giờ 30: Khám sức khỏe Công ty TNHH y học Phúc Thanh.

ngày 26/10/2018:

07 giờ 30: Khám sức khỏe Công ty Cổ phần Khử trùng và Giám định sản phẩm FCC.

07 giờ 30: Khám sức khỏe Công ty TNHH y học Phúc Thanh.

ngày 27/10/2018:

07 giờ 00: Khám sức khỏe Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Thành phố Hạ Long.

ngày 28/10/2018:

07 giờ 00: Khám sức khỏe Ngân hàng Petrolimex.

Hôm nay: ngày 17 / 10 / 2018

07 giờ 30: Khám sức khỏe Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

07 giờ 30: Khám sức khỏe Ngân hàng Đông Á.

14 giờ 00: Thảo luận trực tuyến về triển khai quản lý sử dụng kháng sinh. Thành phần tham dự: Ban Giám đốc Bệnh viện, Trưởng các khoa Dược, Hồi sức Tích cực, Truyền nhiễm, Ngoại, Chấn thương, Ung Bướu. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Khu nhà Điều hành.

14 giờ 00: Tư vấn chăm sóc người bệnh trực tuyến với bệnh viện Việt Đức. Chuyên đề “Chăm sóc người bệnh chấn thương bụng kín”.


Cán bộ, viên chức Bệnh viện nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, thân thiện.