Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
ngày 24/10/2019:

07 giờ 30: Nội dung: Khám sức khỏe Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Quảng Ninh. Địa điểm: Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu.

07 giờ 30: Nội dung: Khám sức khỏe Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Quảng Ninh. Địa điểm: Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu.

08 giờ 30: Nội dung: Hội nghị công bố Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra. Thành phần: Giám đốc và Trưởng phòng Tài chính kế toán. Địa điểm: Trụ sở Cơ quan Thanh tra tỉnh.

ngày 25/10/2019:

07 giờ 00: Nội dung: Khám chữa bệnh lưu động tại xã Nam Sơn, Đồn Đạc (Ba Chẽ) trong 03 ngày (25/10/2019 - 27/10/2019)

07 giờ 00: Nội dung: Khám chữa bệnh lưu động tại xã Nam Sơn, Đồn Đạc (Ba Chẽ) trong 03 ngày (25/10/2019 - 27/10/2019)

07 giờ 30: Nội dung: Khám sức khỏe Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Địa điểm: Khoa Khám bệnh.

15 giờ 00: Nội dung: Gặp mặt thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển HĐLĐ năm 2019. Thành phần: BGĐ, Phòng TCCB, các thí sinh trúng tuyển. Địa điểm: Hội trường tầng 2 bệnh viện.

ngày 26/10/2019:

07 giờ 00: Nội dung: Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí trên địa bàn TP. Hạ Long (Ngày 26-27/10/2019). Địa điểm: Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Hôm nay: ngày 23 / 10 / 2019

08 giờ 00: Nội dung: Lễ khai mạc Kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng các Khoa: Ngoại, Huyết học và Truyền máu, Hô hấp và Bệnh nghề nghiệp. Địa điểm: Phòng họp số 1 - Sở Y tế (Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

14 giờ 00: Nội dung: Điều dưỡng học trực tuyến với Bệnh viện Việt Đức. Thành phần: Phòng Điều dưỡng và điều dưỡng các khoa. Địa điểm: Hội trường tầng 3.

15 giờ 00: Nội dung: Bế giảng lớp đào tạo ngắn hạn "Nội khoa" tại Bệnh viện. Thành phần: Ban Giám đốc và các bác sĩ tham gia khóa học. Địa điểm: Hội trường tầng 3.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.