ngày 26/8/2019:

08 giờ 00: Nội dung: Đào tạo, chuyển giao pha II xạ hình spect tưới máu cơ tim. Thành phần: Ban Giám đốc, đại diện khoa/phòng và cán bộ nhận chuyển giao. Địa điểm: Khu Chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao và Hội trường tầng 3.

ngày 28/8/2019:

08 giờ 00: Nội dung: Đào tạo, chuyển giao pha II xạ hình spect tưới máu cơ tim. Thành phần: Ban Giám đốc, đại diện khoa/phòng và cán bộ nhận chuyển giao. Địa điểm: Khu Chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao và Hội trường tầng 3.

 
Hôm nay: ngày 23/8/2019

08 giờ 00: Nội dung: Đoàn khảo sát Quản lý chất lượng xét nghiệm của Hội Hóa sinh Việt Nam và Sở Y tế. Thành phần: Ths.Bs Đặng Thị Thúy - Phó Giám đốc BV, phòng QLCL và các khoa Xét nghiệm. Địa điểm: Hội trường tầng 2.

08 giờ 00: Nội dung: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về hiến, lấy, ghép tạng. Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng các khoa Hồi sức tích cực, Cấp cứu, Ngoại, Chấn thương. Địa điểm: Hội trường tầng 3-Bệnh viện đa khoa tỉnh.

14 giờ 30: Nội dung: Họp làm việc về việc thỏa thuận đấu nối hệ thống xử lý nước thải giữa Bênh viện Đa khoa tỉnh và Ban quản lý các dịch vụ công ích thành phố Hạ Long. Thành phần: Ban Giám đốc, phòng Hành chính quản trị, phòng Vật tư kỹ thuật. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Bệnh viện.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH