ngày 1/3/2021:

08 giờ 00: Nội dung:Lịch thẩm định, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT quý IV/2020. Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng phòng KHTH; Trưởng phòng TCKT tham dự. Địa điểm: Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh.

 
Hôm nay: ngày 27/2/2021

KỶ NIỆM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955-27/2/2021)Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH