ngày 30/9/2020:

08 giờ 00: Nội dung: Thi tuyển Lao động hợp đồng năm 2020. Địa điểm: Hội trường tầng 3 bệnh viện.

ngày 3/10/2020:

06 giờ 45: Nội dung: Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí trên địa bàn thành phố Hạ Long khu vực Hòn Gai, khu vực Bãi Cháy. Địa điểm: Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

ngày 4/10/2020:

06 giờ 45: Nội dung: Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí trên địa bàn thành phố Hạ Long khu vực Hòn Gai, khu vực Bãi Cháy. Địa điểm: Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 
Hôm nay: ngày 29/9/2020

08 giờ 00: Nội dung: Thi tuyển Lao động hợp đồng năm 2020. Địa điểm: Hội trường tầng 3 bệnh viện.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH