KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH CÔNG THƯƠNG (14/5/1951-14/5/2021)
 
Hôm nay: ngày 13/5/2021

14 giờ 00: Nội dung: Hội chẩn trực tuyến với bệnh viện Bạch Mai. Địa điểm: Hội trường tầng 3.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH