ngày 19/8/2020:

13 giờ 30: Nội dung: "Tọa đàm cùng chuyên gia từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng: cá thể hóa liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu cho bệnh nhân hội chứng vành cấp sau can thiệp". Thành phần: Các BS tại bệnh viện. Địa điểm: Hội trường T2.

ngày 28/8/2020:

13 giờ 00: Nội dung: "Tọa đàm trực tuyến cùng chuyên gia dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân ngoại và ngoại ung thư: từ Việt Nam nhìn ra thế giới". Thành phần: Các BS tại bệnh viện. Địa điểm: Hội trường T2

 
Hôm nay: ngày 6/8/2020

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NINH. (6/8/2008-6/8/2020)


07 giờ 30: Nội dung: Triển khai hoạt động đào tạo hỗ trợ kỹ thuật - dự án hỗ trợ ứng phó dịch Covid-19. Thành phần: BV Nhi Trung ương, các khoa/phòng liên quan của BVĐK tỉnh. Địa điểm: Hội trường T2.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH