ngày 9/12/2020:

13 giờ 30: Nội dung: Sử dụng dấu ấn sinh học trong hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi và điều trị các bệnh tim mạch. Thành phần: Các bác sĩ trong bệnh viện. Địa điểm: Hội trường T3.

 
Hôm nay: ngày 5/12/2020


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH