ngày 30/5/2023:

08 giờ 00: Nội dung: Tham dự lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số. Thành phần: Giám Đốc. Địa điểm: Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

ngày 31/5/2023:

08 giờ 00: Nội dung: Đoàn công tác tỉnh đến thăm và tặng quà các cháu đang điều trị tại Bệnh viện ĐK tỉnh nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Thành phần: BGĐ; Trưởng, phó các khoa phòng. Địa điểm: HT tầng 2 và Khoa Nhi

08 giờ 00: Nội dung: Tham dự lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số. Thành phần: Giám Đốc. Địa điểm: Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

ngày 1/6/2023:

08 giờ 00: Nội dung: Tham dự lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số. Thành phần: Giám Đốc. Địa điểm: Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

ngày 2/6/2023:

09 giờ 00: Nội dung: BV Hữu Nghị Việt Đức khảo sát, đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có (chuyên ngành Ngoại, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh) và khả năng tiếp nhận gói kỹ thuật của BVĐK tỉnh Quảng Ninh; (nhân lực, trang thiết bị ...) theo đề án 1816, hoạt động Chỉ đạo tuyến và Đề án khám chữa bệnh từ xa; Kiểm tra hoạt động Chỉ đạo tuyến năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024. Thành phần: Đoàn BV Hữu Nghị Việt Đức; BGĐ BVĐKTQN; Trưởng, phó các khoa phòng liên quan. Địa điểm: HT tầng 2

13 giờ 00: Nội dung: Tham dự Hội nghị Y học giấc ngủ Việt Nam. Thành phần: Đoàn theo QĐ. Địa điểm: Đà Lạt.

 
Hôm nay: ngày 29/5/2023

14 giờ 00: Nội dung: Họp thông qua công tác tuyển dụng năm 2023 và sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. Thành phần: BGĐ; Cán bộ chủ chốt các khoa, phòng. Địa điểm: HT tầng 2.


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH