ngày 21/10/2021:

09 giờ 00: Nội dung: Tổ chức xét tuyển đối với đối tượng Tạp vụ, Công nhân điện. Địa điểm: Hội trường tầng 3.

ngày 22/10/2021:

08 giờ 30: Nội dung: Tổ chức xét tuyển đối với đối tượng Bác sĩ. Địa điểm: Hội trường tầng 3.

 
Hôm nay: ngày 20/10/2021

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2021)     ---    KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2021)Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH