CBCCVC-LĐ ngành Y tế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022 (30/11/2017-30/11/2023)
ngày 30/11/2023:

08 giờ 00: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (trực tuyến đối với PK số 2). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2

08 giờ 30: Lễ Mít tinh hiến ghép tạng. Địa điểm: HT tầng 3.

11 giờ 30: Nhận diện và quản lý bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiều đợt cấp. Thành phần: GĐ; Bs, ĐD các khoa phòng, TTYT tuyến dưới. Địa điểm: HT tầng 2

ngày 1/12/2023:

08 giờ 00: Giao ban kíp trực cấp cứu. Thành phần: Kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2.

14 giờ 00: Tập huấn về giao tiếp ứng xử. Thành phần: Cán bộ tuyển dụng mới năm 2023. Địa điểm: HT tẩng 3.

ngày 5/12/2023:

16 giờ 00: Làm việc với Đoàn kiểm tra BYT về công tác cải cách hành chính lĩnh vực y tế. Thành phần:BGĐ; Trưởng, phụ trách các khoa phòng liên quan. Địa điểm: HT tầng 2.

 
Hôm nay: ngày 29/11/2023

08 giờ 00: Giao ban trực tiếp toàn bệnh viện (trực tuyến đối với PK số 2). Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các khoa phòng; kíp trực cấp cứu. Địa điểm: Hội trường T2


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH