ngày 10/7/2020:

07 giờ 00: Nội dung: Khám SK CTY CP Than Hà Lầm Vinacomin tại trạm Y tế CTY Than Hà Lầm (từ 03/7 - 10/7/2020)

 
Hôm nay: ngày 7/7/2020


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH