ngày 20/4/2021:

08 giờ 00: Nội dung: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm "Phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp". Địa điểm: Hội trường T3.

 
Hôm nay: ngày 12/4/2021


Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 

 

 


LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH